Foods

Cà Phê Việt Nam Tràn Vào Thị Trường Nhật Bản

Ảnh của Fixyco
Cà phê Việt Nam tràn vào thị trường Nhật Bản

Sự hiện diện của Việt Nam trong ngành cà phê Nhật Bản đang ngày càng trở nên mạnh mẽ khi nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới này tận dụng được sự gần gũi về mặt địa lý và giá cà phê thấp so vớ

Trang